Bangeløkka Næringspark

Drammen


Bangeløkka Næringspark er et pågående utviklingsprosjekt rett ved knutepunktet E18/E134 på Strømsø/Bangeløkka i Drammen. Leietakere ønskes velkommen til en næringspark med fremtidsrettede løsninger, sterke miljøambisjoner og innholdsrike fellesfasiliteter.

Arkitektfirmaet Halvorsen & Reine har vektlagt å skape et helhetlig prosjekt med flott arkitektonisk uttrykk, samt designe lyse og fleksible arbeidsflater tilrettelagt for en moderne arbeidshverdag. Eiendommene har eksponering mot Drammensregionens mest trafikkerte knutepunkt. Beliggenheten sørger for å dekke et stort område innenfor korte reisetider. Belyste skiltprofiler vil også gi leietakere en unik identitet ved byens innfallsport.

Ticon Eiendom AS er utvikler og langsiktig eier av Bangeløkka Næringspark.

  • BB110: ca. 11.500m2 ferdigstilt Q1, 2018. 98 prosent utleiegrad p.t. 

  • CO56: ca. 5.000m2 estimert ferdigstillelse Q2, 2023.

Servicefasiliteter
Bangeløkka næringspark


Servicefasiliteter

- Bedriftskantine med takterrasse

- Egen stor parkeringskjeller
- Opplegg for el-bil lading

- Møteromsfasilitet

- Sykkelparkering

- Garderobeanlegg

- Redundant fiberkapasitet

- Profesjonell FDV

- Energiklasse A

Om Ticon, eier & utleier

Ticon Eiendom AS er et tradisjonsrikt og fullfaglig eiendomsselskap i Drammen

Gi oss samtykke under hvis du ønsker oppdateringer og informasjon om denne eiendommen i fremtiden.